EVENTS & NEWS

最新消息

晶鑽雷射除毛

2013-06-06

晶鑽雷射除晶鑽除毛

 
特色:
 
本院引進晶鑽光高效除毛。用毛囊中的黑色素會吸收雷射光,雷射除毛但卻不傷害表皮的光波,這種「選擇性光熱療法」的特性,被毛囊的黑色素細胞吸收,雷射除毛進而破壞毛囊。溫和且效果明確。
 
 
 
雷射除毛適應症:
 
高效除毛
 
 
 
除毛方式比一比
 
 
 
1. 晶鑽除毛(本院、醫學中心使用,屬於較高階儀器):五次除毛率約80~90%。安全度高
 
 
 

 2.亞力山大光纖除毛(一般醫美診所):5次除毛率約70%。曾多次傳出魚鱗腿狀況。安全度較低毛